GONTSA SKI LODGE -VUOKRAUSEHDOT
Gontsa Oy noudattaa mökin vuokrauksessa, varaamisessa ja varattujen palvelujen peruuttamisessa alla mainittuja yleisiä ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut varauksen ennakkomaksun tai koko vuokran. 
 
VARAUS- JA MAKSUEHDOT
Asiakkaalle lähetetään lasku, jossa on lomakohteen omistajan nimi- ja osoitetiedot sekä tiedot vuokran maksua varten. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun, 20 % mökin vuokrahinnasta eräpäivään mennessä tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään neljä (4) viikkoa ennen loman alkua.   

20 %:n varausmaksu palautetaan kokonaisuudessaan mikäli varaus peruutetaan 45 vrk ennen vuokrakauden alkua.

 
LOMAILU MÖKILLÄ, KÄYTTÖEHDOT
Mökin avainkoodi luovutetaan asiakkaalle puhelimitse/sähköpostilla ennen mökille saapumisajankohtaa.  Mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa saapumispäivästä klo 16.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00. Saapumis- ja lähtöpäivä on lauantai ellei muusta erikseen sovita.
Mökin vuokraan sisältyvät kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, energia lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Polttopuut sisältyvät vuokraan. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokraan.
Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut (150 €) siinä tapauksessa, että mökin sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on tehty puutteellisesti.
Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esittelyssä tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa mökin henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon vuokraajan kanssa.
Lemmikkieläinten tuonnista lomakohteeseen sovittava varausta tehtäessä. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa ja varastossa.
 
KORVAUKSET  
Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan Gontsa Oy:lle.
 
YLIVOIMAINEN ESTE
Gontsa Oy ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä, esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot. 
 
VALITUKSET JA RIITOJEN RATKAISU
Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan Gontsa Oy:lle. 
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 
HINTOJEN MUUTOKSET
Sopimuksen syntymisen jälkeen Gontsa Oy:llä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous
+358 40 123 4567